Bilorientering

6037251-jeep

Den bilsport som främst förknippas med att man har karta är rally. En förare har då fokus på vägen och körningen medan det sitter en kartläsare bredvid som hela tiden ger information om kommande svängar, hinder och annat. Men det finns fler motorsporter där kartläsaren fyller sin funktion. Bland annat bilorientering.

Bilorientering fungerar likt orientering att utövaren ska hitta vissa utsatta kontroller och exempelvis stämpla ett kort för att bevisa att man ”tagit” kontrollen. Banorna kan lika gärna vara på små områden där svårigheten med körningen ligger i precision likväl som större banor där man får åka längre sträckor mellan varje kontroll.

Även om det finns tävlingar som anordnas över hela Sverige i bilorientering ska sporten snarast ses som något som utövas på hobbynivå. En bilsport som de flesta kan vara med i och där det inte i första hand är hastigheten som avgör. Detta beror visserligen hur banan är uppbyggd men svårigheten brukar snarare ligga i att hitta kontrollerna än att köra så snabbt som möjligt.