Säkerhet på banan

shutterstock_241797124

Racing är inte bara snabba bilar och storslagna segrar. Det måste också läggas stor vikt på säkerhet när man anordnar en motorsportstävling.

Majoriteten av dagens motorsporter ser annorlunda ut idag, än vad de gjorde i förr i tiden. Många förändringar är för att göra tävlingarna säkrare. Förr var motorsport en sport med många dödliga risker. Den mest prestigefulla tävlingen, 24 Hours Le Mans, hade tidigare inga säkerhetsräcke runt banan vilket gjorde att åskådarna riskerade att träffas av bilarna (vilket också hände). Både Le Mans och Formel 1 har börjat med säkerhetsbilar som finns med på banan. Dessa är där för att dirigera trafiken under loppen och varna för dåligt väglag, hinder eller svåra kurvor. Säkerhetsbilarna är också först på plats om det uppstår olyckor.

Motorsport kan vara farligt om man inte vidtagit säkerhetsåtgärder. Det gäller både för att skydda förare och publik. En viktig bit är att publiken är säker från bilarna i fall det skulle ske en kollision. Det rekommenderas inte att publiken står eller sitter nära banan. Det måste också finnas utmarkerade utrymningsvägar om det skulle börja brinna eller liknande. Det är viktigt även om allting sker utomhus.

För förarnas skulle, som har största risken att skadas, måste deras bilar kontrolleras noggrant. Det måste finnas ambulans och sjukvårdspersonal på tävlingarna som står redo. En hjärtstartare är i princip obligatorisk: den finns där som säkerhet som alla på platsen. Om en olycka sker, eller om någon i publiken drabbas av hjärtstopp, måste personen få vård inom minuter för att ha en chans att överleva.

För de som arrangerar officiella tävlingar, finns det strikta regler att hålla sig till. Ska du arrangera din egen tävling kan du ta del av deras manualer. De tar upp alla viktiga aspekter av arrangemanget och kan säkert ge nyttiga tips som man själv kan missa.

Under åren har bilarna utvecklats rejält för att göra dem säkrare för förarna och publiken. Bilarna som tidigare ofta tog vind och reste sig med ett kraftigt spinn segladnes in i publikhavet har numera utrustats med både en främre och en bakre vinge på bilen. Vingen trycker ner bilen med fartvinden och gör att den inte tar luft så lätt.  En annan regel som tillkommit på grund av en olycka är plankregeln den tillkom efter det att Ayrton Senna avled i ett Formel 1 lopp. En av teorierna var att bilen haft för lågt lufttryck i däcken och på så sätt legat för nära marken och tappat styrningen. För att se om bilen legat an för mycket mot banan infördes plankregeln Om det visar sig att plankan är nött mot marken diskvalificeras ekipaget vilket både förare och stall skulle förlora mycket på.